Tiskoviny pro direct mail a direct marketing

Letáky, katalogy a skládačky pro direct marketing

Vyrábíme a tiskneme reklamní tiskoviny, které zvyšují účinnost vašeho direct marketingu.

Obálky a hlavičkové papíry pro direct marketing

Pro jasné marketingové sdělení a identitu vaší firmy natiskneme loga na obálky a hlavičkové papíry.

Naše služby v oblasti direct marketingu

Poradenství

Poradíme vám s výběrem vhodných tiskovin pro přímý marketing.

Návrh tiskoviny

Tiskoviny pro vás navrhneme s ohledem na téma marketingové kampaně.

Dodatečný nátisk dat

Natiskneme: jméno, příjmení, adresu, čárový kód, obrázky, loga, podpisy atd.

Kombinace tiskovin

Například: karet, fotosáčků, katalogů, letáků, tiskovin pro loterie a výherní hry.

Výroba

Co navrhneme, to pro vás také vytiskneme. V požadovaném množství, termínu i kvalitě.

Realizace

Můžeme zajistit také obálkování jednotlivých tiskovin a jejich následné rozeslání.

Tipy na direct marketingové kampaně

 • zavádění nových výrobků nebo služeb
 • mimořádné prodejní akce
 • pozvání na předváděcí akci
 • nabídky vzorků, testy výrobků
 • získání nových odběratelů
 • pozvání na veletrh nebo výstavu
 • otevírání nové filiálky
 • zahájení sezóny
 • podpora prodeje – obchodních zástupců
 • vytvoření malého průzkumu trhu
 • pozvání na odborné přednášky
 • obeznamování změn adres nebo telefonů

Uplatnění

Z hlediska reklamy a propagace jsou tiskoviny pro direct  mail a direct marketing významnými nástroji k realizace kampaně a dosažení cílů konkrétní direct marketingové akce. Adresátovi může být doručena tiskovina ve formě klasického dopisu, letáku, prospektu zaslaného poštou nebo v elektronické podobě.

tiskoviny pro direct marketing

Tiskoviny plní také významnou úlohu i v oblasti public relations. Jejich úkolem může být například upozornění na společenskou či kulturní akci, kterou firma podporuje, pozvánka na den otevřených dveří, nebo případy mimořádných událostí, kdy je třeba informovat zákazníky, partnery i širší veřejnost na současnou situaci a vývoj ve firmě.

Tiskoviny musí svým provedením i obsahem odpovídat kampani, pro kterou jsou určeny. Vždy je potřeba dosáhnout jednotu obsahu a formy tiskoviny pro direktmarketing, volbou odpovidajících materiálů, výrobních technologií i výrazových a komunikačních prostředků.

Rolovat nahoru