+420 353 222 614, +420 353 229 549 dinocommerce@dinocommerce.cz Sedlecká 1030/34, 360 10 Karlovy Vary